X
de-DEen-USfa-IR

دوستان و میهمانان عزیز بازار نوروزی
با توجه به اوضاع کنونی و با هدف اینکه سلامت میهمانان و همکاران خود را در معرض خطر قرار ندهیم، تصمیم برآن گرفتیم که بازار نوروزی امسال را برگزار نکنیم.
با سپاس.

 

امداد کودک (انجمن حمایت از کودکان) یک سازمان خیریه وغیر وابسطه  می باشد که در استان آرگا واقع در کشور سویس به ثبت رسیده است.

.این انجمن کاملا مستقل به وسیله شهروندان سویسی و ایرانیان متعهد در سال 2003 تاسیس شد

.هدف این سازمان کمک به کودکان در بند فقر است تا با حمایت از آنها امکان ادامه تحصیل برایشان میسر شود

.کودکانی که تحت حمایت این انجمن خیریه قرار دارند، بسیار مستعد و با انگیزه بوده و بعضاً بدلیل فقدان والدین در شرایطی نامطلوب روزگار میگذرانند

.ما برآنیم تا با ارتقاء کیفیت زندگی این عزیزان مستمند و خانواده هایشان امکان عملی تحصیل و آموزش ایشان را فراهم کنیم