حتی با پرداخت یک ماه

هزینه مددکاری - تحصیلی یک دانش‌آموز

می‌توان در تغییر سرنوشت او سهیم بود!

کمک به امداد

تامین هزینه های اولیه کیف و کفش و لباس دانش‌آموزان

تضمین آینده ای روشن برای کودکان بی بضاعت

کمک به امداد

Save translation حمایت از دانشجویان بورسیه بنیاد کودکان سوئیس

با خرید لپ تاپ و پرداخت بخشی از هزینه های دانشگاه های غیردولتی

کمک به امداد

خرید کانتینرهای مدرسه برای کودکان مناطق محروم

در این راه شما هم همراه ما باشید.

کمک به امداد

تیم ما برای کمک به کودکان ساخته شده است

امداد کودک (انجمن کمک به کودکان)

یک سازمان خیریه وغیر وابسطه می باشد که در استان آرگا واقع در کشور سویس به ثبت رسیده است

.هدف این سازمان کمک به کودکان در بند فقر است تا با حمایت از آنها امکان ادامه تحصیل برایشان میسر شود. کودکانی که تحت حمایت این انجمن خیریه قرار دارند، بسیار مستعد و با انگیزه بوده و بعضاً به دلیل فقدان والدین در شرایطی نامطلوب روزگار می‌گذرانند. ما بر آنیم تا با ارتقاء کیفیت زندگی این عزیزان مستمند و خانواده هایشان امکان عملی تحصیل و آموزش ایشان را فراهم کنیم.