ما معتقدیم که آموزش بهترین راه برای مردم برای نجات از انگ فقر است. به همین دلیل است که ما به کودکانی که به عنوان افراد با استعداد و موفق شناخته شده اند کمک می کنیم تا آموزش ببینند و آینده بهتری برای خود و خانواده خود رقم بزنند.

با هیئت مدیره امداد کودک (بنیاد کودک سوییس) آشنا شوید

بابک جلیلی

مدیر عامل

تحصیلات بابک جلیلی: اقتصاددان

دکتر آذر جلیلی

جانشین مدیر

تحصیلات دکتر آذر جلیلی: پزشک متخصص اطفال

بهنام کاظمی

معاون مدیر

تحصیلات بهنام کاظمی: مهندسی برق