همیاری و حمایت مالی از بنیاد کودک

  • آیا مایلید زندگی یک کودک را از طریق حمایت مالی خود از انجمن امداد کودک تغییر دهید؟
  • چه شما از یک کودک معین حمایت کنید و چه حمایت مالی خود را متوجه سازمان گردانید، ما این اطمینان خاطر را به شما میدهیم، که مبالغ پرداختی شما صرف برطرف کردن نیازهای اساسی کودکان و خانواده هایشان خواهد شد، تا امکان ادامه تحصیل ایشان فراهم شود و در محیط امن و صمیمی خانواده به سربرند
  • توصیه میکنیم، قبل از پرداخت وجه در سایت ما ثبت نام کنید تا بتوانید از این طریق پرداختی های خود را مدیریت کرده و به ما نیز در شناخت حامیان انجمن و منابع مالی موجود کمک کنید. بدین ترتیب شما در جریان روند تغییرو بهبود زندگی کودکان تحت سرپرستی خود قرارخواهید گرفت. البته در صورت تمایل می‌توانید حمایت های مالی خود را بدون نیاز به ثبت نام و کاملا ناشناس انجام دهید
  • به هر سو، کمک های مالی شما زندگی کودکان در معرض خطر را در سراسر سرزمینمان دگرگون کرده، نیازهای ضروری ایشان را برآورده و امکان دسترسی به تحصیل و آموزش را برای ایشان فراهم می آورد و مانع از ترک تحصیل این آینده سازان میهنمان خواهد شد.
سرپرستی کودک
blackboard

فایل فرم مربوطه از نوع PDF و DOC را دانلود نمایید.e.

لطفا در هنگام پرداخت نوع کمک‌های مالی و یا شماره پرونده و نام کودک مورد نظر خود را و آن را از طریق صفحه ذکر نماییدتماس با ما ارسال نمایید.